HMS & Kvalitet

HMS og kvalitetssikring

Som ISO sertifisert bedrift satser vi meget sterkt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vårt kvalitetssystem oppfyller alle krav som stilles og vi utarbeider HMS planer, arbeidsbeskrivelser og kvalitetsplaner på prosjektene vi utfører. Vi er sertifisert etter NS ISO 9001-2015 standarden og har vært det siden 1995.

logo gs hydro certification 9001eng

 

 

 

Resconsult har i 2019 totalt  14 ansatte i Skien

Forventet omsetning 2019 ca. kr 23 mill.