Historikk

Resconsult AS ble stiftet i mai 1983 i forbindelse med snuingen av den havarerte oljeplattformen Alexander Kielland. Rescon AS ble engasjert i prosjektet som etter hvert ble så stort og omfattende at det var mest fornuftig å skille ut konsulent- og entreprenøraktivitetene i et eget selskap. Et heleid datterselskap ble etablert; RESCONSULT AS

1980 kiellandulykken02 fra norsk oljemuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1993 Conbac AS, et samarbeidsfirma i Skien innlemmet i bedriften, dette ble avdeling Grenland
  • 1995 Resconsult AS godkjent som en kvalitetsbedrift og sertifisert etter NS ISO 9002.
  • 1995 Avdeling Rogaland etablert og offshore-oppdrag ble et nytt bein å stå på.
  • 2008 Avdeling Rogaland nedlagt og flyttet til Sagstua.
  • 2011 Opprettet en egen avdeling med hovedfokus på flytsparkling. Avdelingen er lokalisert på Sagstua.
  • 2012 Opprettelsen av Oslo avdelingen med lagerutsalg
  • 2016 Avdelingen i Oslo besluttes avviklet
  • 2017 Resconsult omorganiserer og vil satse på å kun ha en avdeling som skal serve hele norge. Avdelingen ligger i Skien