Norcem Brevik AS

Tilstandskontroll av alle betongoverflater på 60 meter høy betongsilo

Tilkomst teknikk benyttet til tilstandskontroll av 60 meter høy betongsilo.