subspot-Legatgrden-Krager-rehab-og-maling-NB-verneverdig-bygg

Legatgården Kragerø

Resconsult har rehabilitert fasadene på verneverdige Legatgården i Kragerø. Riksantikvaren var involvert i hele prosjeket. »

subspot-Krager-jernbanebygget-fasaderehabilitering-bilde-2

Jernbanebygget Kragerø

Resconsult har rehabilitert fasadene på verneverdige Legatgården i Kragerø. Riksantikvaren var involvert i hele prosjeket. »

subspot-Isola-AS-Brevik-fasaderehab-og-maling

Isola fabrikker Brevik

Fasaderehabilitering og maling »